...

Beast

2022-08-11

A recently widowed man and his two teenage daughters travel to a game reserve in South Africa. However, their journey of healing soon turns into a fight for survival when a bloodthirsty lion starts to stalk them.

Neseniai palikusio savo žmonos vyras ir jo dvi paauglės dukros keliauja į žaidimų rezervatą Pietų Afrikoje. Tačiau jų gydymosi kelionė greitai pavirsta kova už išlikimą, kai kraujo trokšniuojantis liūtas pradeda jų stebėjimą.

...