...

Disenchanted

2022-11-18

Disillusioned with life in the city, feeling out of place in suburbia, and frustrated that her happily ever after hasn’t been so easy to find, Giselle turns to the magic of Andalasia for help. Accidentally transforming the entire town into a real-life fairy tale and placing her family’s future happiness in jeopardy, she must race against time to reverse the spell and determine what happily ever after truly means to her and her family.

Nusivylusi miesto gyvenimu, jačiojančios priemiesčių aplinkoje ir susierzinusi, kad jos laimingasis visam laikui nebuvo tokia lengva rasti, Giselle ieško pagalbos Andalasijos magijos. Neįtaromai pakeisdama visą miestą į tikrąją pasaką ir keldama pavojų jos šeimos ateities laimėjimui, jai reikia skubėti keisti užkeikimą ir nuspręsti, ką tikrai reiškia laimingas amžinai gyvenanti jos ir jos šeimai.

...