...

Empire of Lust

2015-03-05

Set in 1398. Kim Min-Jae is the supreme commander of the Joseon Dynasty. He falls in love for the first time and for that woman he takes risks. Yi Bang-Won is the King's son. He helped his father setup the Joseon Dynasty era, but he was not picked as the Crown Prince. He still holds ambitions of becoming the King one day. Jin is Kim Min-Jae’s son and the King's son-in-law. Due to his position as the King's son-in-law, he is unable to take part in politics and only seeks out pleasure.

Nustatytas 1398 m. Kim Min-Jae yra Joseono dinastijos aukščiausiasis vadovas. Jis įsimyli pirmą kartą ir dėl tos moters imasi rizikos. Yi Bang-Won yra karaliaus sūnus. Jis padėjo savo tėvui įsteigti Joseono dinastijos erą, bet nebuvo pasirinktas karūnos princu. Vis dėlto jis dar turi ambicijų tapti karaliumi vieną dieną. Jin yra Kim Min-Jae sūnus ir karaliaus įžymusis žentas. Dėl jo padėties kaip karaliaus įžymusio žento jis negali dalyvauti politikoje ir tik siekia malonumų.

...