...

Golden Escape

2022-08-05

A small film scriptwriter found a treasure map among his grandfather's belongings by accident, and the location of the treasure is underneath the prison in Chilang Bay.

Mažas filmo scenaristas atsitiktinai rado turtų žemėlapį savo senelio daiktų tarpininkystės metu, o turtų buvimo vieta yra po kalėjimu Chilang Bay.

...