...

Hocus Pocus 2

2022-09-27

29 years since the Black Flame Candle was last lit, the 17th-century Sanderson sisters are resurrected, and they are looking for revenge. Now it's up to three high school students to stop the ravenous witches from wreaking a new kind of havoc on Salem before dawn on All Hallow's Eve.

Jau 29 metus nuo tada, kai paskutinį kartą buvo uždegtas Juodosios liepsnos žvakė, XVII a. Sanderson seserys buvo atgaivintos ir ieškojo keršto. Dabar trims vidurinės mokyklos moksleiviams tenka sustabdyti alinančias raganas, kad jos nepadarė naujo tipo žalos Saleme iki Aušrinės visų šventųjų vakaro.

...