...

Indiana Jones and the Dial of Destiny

2023-06-28

Finding himself in a new era, approaching retirement, Indy wrestles with fitting into a world that seems to have outgrown him. But as the tentacles of an all-too-familiar evil return in the form of an old rival, Indy must don his hat and pick up his whip once more to make sure an ancient and powerful artifact doesn't fall into the wrong hands.

Susiradęs naujoje eroje ir artėjant savo pensijavimo amžiui Indis kovoja, kaip pritaikyti save pasaulyje, kuris jam atrodo pasenęs. Tačiau kai per daug gerai pažįstamo pikto grįžta kaip senosios varžovės atvaizdas, Indy turi užsidėti savo skrybėlę ir vėl pasiimti savo plunksną, kad neleistų senam ir galingam artefaktui pakliūti į neteisingas rankas.

...