...

Star Wars

1977-05-25

Princess Leia is captured and held hostage by the evil Imperial forces in their effort to take over the galactic Empire. Venturesome Luke Skywalker and dashing captain Han Solo team together with the loveable robot duo R2-D2 and C-3PO to rescue the beautiful princess and restore peace and justice in the Empire.

Princesė Leja yra pagrobtas ir laikomas nelaisvėje blogų Imperijos pajėgų, siekiančių užvaldyti galaktinę Imperiją. Bebaimis Lukas Skajvokeris ir elegantiškas kapitonas Hanas Solo susijungia su mielais robotų duetu R2-D2 ir C-3PO, kad išgelbėtų gražiąją princesę ir atstatytų taiką ir teisingumą Imperijoje.

...