...

The World Champion

2021-12-30

Some sporting victories are about more than just claiming a title. Some of them go down in history. The film follows the most dramatic and legendary showdown in the history of chess – the match between Anatoly Karpov, then world champion, and Viktor Korchnoi, a recent emigrant from the USSR. In this battle between two outstanding chess players, a duel of personalities under immense psychological pressure, the stakes are incomprehensibly high.

Kai kurie sportiniai pergalinga daugiau nei vien tiesiog reikalauja titulą. Kai kurias iš jų įrašoma į istoriją. Šis filmas seka drąsiausią ir legendinį šachmatų susidūrimą istorijoje tarp Anatolio Karpovo, tuomet pasaulio čempiono, ir Viktoriaus Korchnoi, neseniai persikėlusio iš TSRS. Šioje kovoje tarp dviejų išskirtinių šachmatų žaidėjų, asmenybės duelo, kuris vyksta didžiulio psichologinio spaudimo sąlygomis, statymai yra neįsivaizduojamai aukšti.

...