...

Tin & Tina

2023-03-24

After a traumatic miscarriage, Lola and her husband Adolfo adopt Tin and Tina, a lovely albino brother and sister with an ultra-catholic education that makes them interpret Holy Bible verbatim.

Po traumuojančio persileidimo Lola ir jos vyras Adolfo įvaikina Tiną ir Tiną, gražų albinotą brolį ir seserį su ultrakatalikišku išsilavinimu, kuris verbatim interpretuoja Šventąjį Raštą.

...